Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Psykiatri, regional arbetsgrupp

Möten 2019

AU videomöten tisdagar kl 16:00-17:00

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial RMPG psykiatri (inloggning)

Äldre handlingar och mötesanteckningar

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG psykiatri

Årsrapporter, RMPG psykiatri

 

Kontakt

Ordförande

Bjarne Nilsson Olinder
Region Östergötland

Ledamöter

Region Jönköpings län:
Signe Axelsson
Bo Kenneth Knutsson
Carina Vestergren
David Rydin
Erik Nilzén
Ulf Grahnat
Peter Svärd
Fredrik Shålfors
Marit Gustafsson
Zsolt Herszényi
Sándor Jancsovics

Region Kalmar län:
Florence Eddyson Hägg
Charlotta Brunner
Christian Jansson
David Jervehed
Sanna Karlsson
Affe Lindén
Sofia Welinder
Camilla Freedeke

Region Östergötland:
Jan Cederborg
Marita Ström
Åsa Lundberg
Ingela Iversen
Karin Mossberg

Privata vårdgivare:
Peter Ankarberg, Capio Psykiatri
Ulla Österberg, Capio Psykiatri

Uppdaterad: 2019-05-22
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion