Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Trauma, regional arbetsgrupp

Planering och uppföljning

Årsrapport RAG trauma 2019

Möten 2020

Save the date 16 oktober!

Traumacentrum US och RAG trauma bjuder in till ett heldagsseminarie om möjligheter och begränsningar i traumavården på Universitetssjukhuset i Linköping. För medlemmar i traumakommittéer och andra funktioner i traumavårdskedjan i sydöstra sjukvårdsregionen. Program och information om anmälan kommer!

8 maj 2020

Mötesanteckningar 2020-05-08

Bilaga: Lathund för datauttag i SweTrau

Bilaga: Mall för dödsfallsanalys efter trauma

7 februari 2020

Mötesanteckningar 2020-02-07

Bilaga 2020-02-07: SweTrau på US 2019

Möten 2019

8 februari kl 9-15, KMC i Linköping

Agenda 8 februari

Presentation 8 februari

Mötesanteckningar 2019-02-08

Resultat kvalitetsuppföljning

Behandlingsriktlinjer neurotrauma

3 maj kl 9-12, video

Mötesanteckningar 2019-05-03

Bilaga: Förslag på variabler

Bilaga: Trauma-kokbok

20 september kl 9-15, KMC i Linköping

Mötesanteckningar 2019-09-20

Bilaga: Rapportering till SweTrau 2018

Bilaga: Kapacitet, organisation och utbildning

6 december kl 9-12, video

Mötesanteckningar 2019-12-06

Äldre handlingar och mötesanteckningar

Dokumentation från mötet 19 oktober 2018:

Mötesanteckningar arbetsgrupp trauma 2018-10-19

Presentation kvalitet och kunskapsstyrning

Presentation Traumacentrum US

Kontakt

Traumakoordinator och processtöd

Annika Bergström
Region Östergötland

Ordförande

Per Loftås
Region Östergötland

Ledamöter

Representanter för traumakommittéerna på US i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Länssjukhuset Ryhov, Höglandsjukhuset i Eksjö, Värnamo sjukhus, Västerviks sjukhus, länssjukhuset i Kalmar

Representanter för Hand-och plastikkirurgiska kliniken, Thorax-kärlkliniken, Neurokirurgiska kliniken och (adjungerad) Rehabkliniken.

Regionala företrädare för prehospital vård, katastrofmedicinsk beredskap.

Traumasystem

Traumasystem för Sydöstra sjukvårdsregionen

Uppdaterad: 2020-05-29
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion