Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kontakt

Ordförande

Knut Taxbro, Region Jönköpings län

Sekreterare

Annika Bergström, Region Östergötland

Ledamöter

Representanter för traumakommittéerna på US i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Länssjukhuset Ryhov, Höglandsjukhuset i Eksjö, Värnamo sjukhus, Västerviks sjukhus, länssjukhuset i Kalmar

Representanter för Hand-och plastikkirurgiska kliniken, Thorax-kärlkliniken, Neurokirurgiska kliniken och (adjungerad) Rehabkliniken.

Regionala företrädare för prehospital vård, katastrofmedicinsk beredskap.

Projekt

Traumasystem för sydöstra sjukvårdsregionen

Uppdaterad: 2019-09-27
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion