Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Trauma, regional arbetsgrupp

Möten 2019

8 februari kl 9-15, KMC i Linköping

Agenda 8 februari

Presentation 8 februari

Mötesanteckningar 2019-02-08

Resultat kvalitetsuppföljning

3 maj kl 9-12, video

20 september kl 9-15, KMC i Linköping

6 december kl 9-12, video

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RAG Trauma (inloggning)

Äldre handlingar och mötesanteckningar

Dokumentation från mötet 19 oktober 2018:

Mötesanteckningar arbetsgrupp trauma 2018-10-19

Presentation kvalitet och kunskapsstyrning

Presentation Traumacentrum US

Kontakt

Ordförande

Sekreterare

Ledamöter

Projekt

Traumasystem för Sydöstra sjukvårdsregionen

Uppdaterad: 2019-02-13
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion