Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Vårdriktlinjer för Sydöstra sjukvårdsregionen

Regionsjukvårdsledningen och de regionala medicinska programområdena i Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland tar vid behov fram gemensamma vårdriktlinjer som stöd för det dagliga medicinska arbetet.

Vårdriktlinjerna publiceras på en gemensam webbplats:

Vårdriktlinjer för Sydöstra sjukvårdsregionen (nytt fönster)

Kontakt

Leni Lagerqvist
Region Kalmar län

Regionsjukvårdsledningens stab

 

Uppdaterad: 2019-01-21
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion