Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Vårdriktlinjer för Sydöstra sjukvårdsregionen

De regionala programområdena i Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland tar vid behov fram gemensamma vårdriktlinjer som stöd för det dagliga medicinska arbetet.

Vårdriktlinjerna publiceras på en gemensam webbplats:

Vårdriktlinjer för Sydöstra sjukvårdsregionen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2020-01-02
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion