Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Professionsförstärkning 2019 inom vårdval primärvård i Region Jönköpings län

Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP)

Region Jönköpings län har inom vårdval primärvård 2019, avsatt medel för 10 stycken PTP. För att en vårdcentral ska kunna anställa en PTP-psykolog med central finansiering krävs att vårdcentralen är bemannad med minst en legitimerad psykolog med dokumenterad erfarenhet av tjänstgöring i primärvårdsverksamhet samt att vårdcentralen kan erbjuda PTP-handledning av psykolog med minst tre års erfarenhet av yrket.

Leverantören kan få ersättning med maximalt 40 000 kronor per månad beräknat på heltidstjänstgöring eller faktisk kostnad för PTP-psykolog med heltidstjänstgöring.

Ansökan om ersättning sker till på blankett "Ersättning för praktiskt tjänstgöring för psykolog – PTP (RJL 5183)"

Beroende på hur många ansökningar om ersättning som inkommer till vårdval, kan urval komma att ske utifrån befintligt tillgång till aktuell profession (enl. anställningsavtal) per 1000 listade, hos aktuell vårdcentral.

För ytterligare information
PTP-koncept för Region Jönköpings län

Specialistutbildning för sjuksköterskor - utbildningsanställning

Region Jönköpings län har inom vårdval primärvård 2019, avsatt medel för 5 stycken utbildningsplatser avseende helfart alternativt 10 stycken på halvfart, gällande specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning till distriktssköterska 65 hp samt psykiatrisk vård 40 hp.

Leverantören kan få ersättning med maximalt 40 000 kronor per månad beräknat på heltidsstudier eller faktisk kostnad. Ansökan om ersättning sker skriftligen till , anställningsbevis samt antagningsbesked bifogas. Förutsättning för ersättning är att vederbörande innehar en tillsvidareanställning samt antagits till en specialistutbildning på högskola/universitet.

Beroende på hur många ansökningar om ersättning som inkommer till vårdval, kan urval komma att ske utifrån befintligt tillgång till aktuell profession (enl. anställningsavtal) per 1000 listade, hos aktuell vårdcentral.

För ytterligare information
Utbildningsanställning för sköterska (regionens intranät)

Information om utbildningsanställning (regionens intranät)

KBT basutbildning steg 1

Region Jönköpings län har inom vårdval primärvård 2019, avsatt medel motsvarande 10 platser avseende KBT basutbildning (steg 1) 45 hp. Legitimationsgrundande psykoterapeututbildning med KBT-inriktning ges vid universitet och av enskilda utbildare med rätt att utfärda högskoleexamen. Utbildningen ska motsvara de krav som ställs av Socialstyrelsen.

Leverantören kan få maximalt ersättning med 50 000 kronor per fullbordad termin och person, under 2019. Ansökan om ersättning sker skriftligen till . Antagningsbevis samt aktuell utbildnings upplägg och kurser bifogas.

Beroende på hur många ansökningar som inkommer till vårdval, kan urval komma att ske utifrån befintligt tillgång till aktuell kompetens (enl. anställningsavtal) per 1000 listade, hos aktuell vårdcentral.

Förtydligande

Detta är ett förtydligande till avsnitt 10.6 Särskild ersättning i ”Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län - Regelbok 2019”. Fastställt av primärvårdsenheten 16 januari 2019.

Uppdaterad: 2019-01-25
Marléne Svensk, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion