Region Jnkpings ln Hälsocafé
plus.rjl.se/halsocafe

Erfarenheter - Rehabiliteringscentrum

Varför valde ni att låna från Levande bibliotek?
- När vi hade våra utvecklingsdagar i våras så valde vi att jobba med förbättringsarbeten med patientinvolvering.
Vi ville stödja våra medarbetare i ett personcentrerat arbetssätt och ville att patienten skulle bidra med viktiga synpunkter och förslag som kan hjälpa oss bli ännu bättre på det. Frågor som vi ställde oss:
På vilket sätt kan det gynna verksamheten?
Vilka svårigheter kan vi se?

Hur blev det, och vilka lärdomar har ni fått, tack vare detta?
- Att döma av vår utvärdering var detta något som tillförde och bidrog till en del nya tankar och perspektiv. Många av medarbetarna lyfte patientmedverkan som något mycket positivt, att få ta del av berättelserna och deras förslag. Och Kim (patientrepresentant) som inspirerade oss i arbete med PGSA. Patientrepresentation ger en annan dimension.

Är det något som du/ni rekommenderar till andra?
- Kan verkligen rekommendera.

Christina Polland
Områdeschef, Rehabiliteringscentrum

Uppdaterad: 2019-01-30
Pär Kaverén, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion