Region Jnkpings ln Hälsocafé
plus.rjl.se/halsocafe

Erfarenheter - Jönköping Academy

Varför valde ni att låna från Levande bibliotek?
- I Masterutbildningen Kvalitets förbättring och ledarskap lyfter vi kontinuerligt Patient/brukar närståendes perspektiv i all utveckling/ förbättring av verksamhet som rör hälsa/sjukvård/ socialtjänst. Där är Personer från Levande Bibliotek en mycket lämplig resurs.

Hur blev det?
- Studenterna , alla vuxna yrkesverksamma positiva till personer med erfarenhets bidrag i olika sammanhang där vi haft dem med.

Vilka lärdomar har ni fått, tack vare detta?
- Förtydligande om vikten/ att förbättringsarbete så långt det är möjligt ska genomföras i samskapande.
                                    
Är det något som du/ni rekommenderar till andra?
- Absolut, berättar ofta om denna möjlighet i olika sammanhang för professionella och chefer/ledare.

Felicia Gabrielsson-Järhult,
Programansvarig JA master

Uppdaterad: 2019-06-12
Pär Kaverén, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion