Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Orosanmälan

När ett barn far illa eller du misstänker att ett barn fara illa ska en anmälan göras till Socialtjänsten i den kommun barnet bor i. I rutinbeskrivningen framgår när en anmälan ska göras, hur en anmälan görs, vem som anmäler, vad som ska anmälas och vad som händer när anmälan är gjord. Anmälan kan i ett akut skede göras muntligt till Socialtjänsten men ska snarast kompletteras med en skriftlig anmälan.

 

Blanketter för orosanmälan på webbplatsen Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län 

Uppdaterad: 2019-06-13
Pirjo Väätäjä, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion