Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Deltagare

Wolfram Antepohl
Region Östergötland

Jan Burensjö
Region Jönköpings län

Stefan Bragesjö
Region Kalmar län

FoU

Kersti Samuelsson
Region Östergötland

Maria Afrell
Region Klamar län

Agneta Siebers
Region Jönköpings län

Björn Börsbo
Region Jönköping

Uppdaterad: 2019-06-13
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion