Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Rehabiliteringsmedicin och FoU, regional arbetsgrupp

Uppdrag långsiktig lösning för ryggmärgsskador och svåra hjärnskador

 

Uppdrag kortsiktig lösning för ryggmärgsskador och svåra hjärnskador

Flödesschema - ryggmärgsskada och svår hjärnskada

Riktlinjer för överrapportering och utskrivning

Agenda måndagsmöten

Rehabsamordnare Region Kalmar län

Rehabiliteringsmedicin

Möten

 

FoU

Möten 2020

Mötesanteckningar 2020-02-13-14

 

Pågående och avslutade FoU aktiviteter

Pågående FoU aktiviterer 2019-11-29

Avslutade FoU aktiviteter 2019-11-29

 

Arkiv äldre mötesanteckningar

Äldre mötesanteckningar

Äldre dokumentation

Arbetsmaterial RAG rehabiliteringsmedicin FoU (inloggning)

Deltagare

Wolfram Antepohl
Region Östergötland

Jan Burensjö
Region Jönköpings län

Stefan Bragesjö
Region Kalmar län

FoU

Kersti Samuelsson
Region Östergötland

Maria Afrell
Region Klamar län

Agneta Siebers
Region Jönköpings län

Björn Börsbo
Region Jönköping

Uppdaterad: 2020-09-23
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion