Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Co-production

Medskapande, patientmedverkan eller engelska ordet ”Co-production” är några av de begrepp som används för att beskriva att ge ett större inflytande och ansvar till kunder, invånare, patienter och anhöriga i planering och genomförande.

Medskapande handlar om

  • att systematiskt ta tillvara erfarenheter, kunskap och synpunkter från enskilda patienter och patientgrupper.
  • att samskapa tillsammans med patienten.
  • att nyttja den kompetens som patienten har och kan bidra med för att förbättra en tjänst.
  • att ta tillvara patientens egna resurser för att stärka individens egen kraft.
  • att professionen jobbar tillsammans med patienter mot ett gemensamt mål.

Detta bidrar till

  • att värna patientens och vårdens tid.
  • stärkta individer som kan ta större eget ansvar.
  • frigjorda resurser i vården till dem som behöver det.
  • en bättre kvalitet på tjänsten och ett bättre slutresulta.

Det finns olika metoder att använda inom Co-production. Här följer några exempel

Tjänstedesign

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2019-06-26
Agneta Levin, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion