Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Försäkringsmedicin, regional arbetsgrupp

Möten

 

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial RAG försäkringsmedicin (inloggning)

Deltagare

Ann-Britt Ekvall
Region Jönköpings län

Anne-Lie Gustafsson
Region Kalmar län

Göran Blomqvist
Region Kalmar län

Elisabeth Hassel
Region Östergötland

Pia Östryd
Region Östergötland

Uppdaterad: 2019-06-13
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion