Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Smärta, regional arbetsgrupp

Möten

 

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial RAG smärta (inloggning)

Deltagare

Anders Kjellgren
Region Östergötland

Jan Burensjö
Regon Jönköpings län

Stefan Bragesjö
Region Kalmar län

Uppdaterad: 2019-05-22
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion