Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Habilitering, regional arbetsgrupp

Möten

 

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial RAG habilitering (inloggning)

 

Deltagare

Mayvor Källgren
Region Kalmar län

Kristina Brengesjö
Region Jönköpings län

Susanna Jangerot
Region Östergötaland

Margareta Ling
Region Östergötland

Anneli Reinholdsson
Region Östergötland

Uppdaterad: 2019-06-13
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion