Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Deltagare

Pernilla Hint Järnvall
Region Östergötland

Lena Törnfeldt
Region Östergötland

Susanne Almers
Region Jönköpings län

Ingrid Isaksson
Region Jönköpings län

Katarina Wik Söderström
Region Jönköpings län

Magnus Hellström
Region Kalmar län

Uppdaterad: 2020-01-14
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion