Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Binjure, regional arbetsgrupp

Möten

 

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RMPO Endokrina sjukdomar (inloggning)

Kontakt

Oskar Lindholm
Region Jönköpings län

Leni Lagerqvist
Region Kalmar län
leni.lagerqvist@regionkalmar.se

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Uppdaterad: 2019-07-03
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion