Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Tyroidea, regional arbetsgrupp

Möten

 

Vårdriktlinjer

Arbetsmaterial

Kontakt

Pär Wanby
Region Kalmar län

Leni Lagerqvist
Region Kalmar län
leni.lagerqvist@regionkalmar.se

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Uppdaterad: 2019-07-03
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion