Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Klinisk immunologi, regional arbetsgrupp

Möten

Mötesanteckning 2019-09-26

2019-08-27, kl 09:00-10:30, Skype

Ledamöter

Lotta Dale
Region Östergötland

Maria Hjort
Region Östergötland

Veronica Hansson
Region Jönköpings län

Sone Nilsson
Region Jönköpings län

Anna Irding
Region Jönköpings län

Marcus Johansson
Region Kalmar län

Anna Aldén
Region Kalmar län

Kontakt

Ordförande

Sofia Nyström
Region Östergötland

Uppdaterad: 2019-10-08
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion