Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Klinisk kemi, regional arbetsgrupp

Möten

2019-xx-xx, tid, plats

Ledamöter

Lukas Löwing Svensson, Region Östergötland
Mai-Britt Gregersen, Region Jönköpings län
Sone Nilsson, Region Jönköpings län
Anna Irding, Region Jönköpngs län
Tom Lundahl, Region Kalmar

Kontakt

Elisabeth Aardal, Region Östergötland

Uppdaterad: 2019-09-04
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion