Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Klinisk kemi, regional arbetsgrupp

Möten

Preliminärt 2019-11-20, Nässjö ev Alvesta

Mötesanteckningar 2020-05-20

Mötesanteckningar 2019-12-02

Mötesanteckningar 2019-10-07

Ledamöter

Lukas Löwing Svensson, Region Östergötland
Mai-Britt Gregersen, Region Jönköpings län
Sone Nilsson, Region Jönköpings län
Anna Irding, Region Jönköpngs län
Tom Lundahl, Region Kalmar

Kontakt

Elisabeth Aardal, Region Östergötland

Uppdaterad: 2020-06-05
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion