Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Molekylär, regional arbetsgrupp

Möten

Minnesanteckningar 2020-02-18

Minnesanteckningar 2020-04-23
2020-05-14, kl 13:00-14:30 telefonmöte

Ledamöter

Linda Aronsson, Region Östergötland
Jenny Welander, Region Östergötland
Pia Palmbäck, Region Östergötland

Sofie Haglund, Region Jönköpings län
Lisa Stark, Region Jönköpings län
Hanna Gustavsson Bragde, Region Jönköpings län

Carola Andersson, Region Kalmar län
Helena Larsson, Region Kalmar län

Kontakt

Tobias Strid
Region Östergötland

Uppdaterad: 2020-05-05
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion