Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Transfusionsmedicin, regional arbetsgrupp

Möten

Uppstartsmöte 2019-08-28, kl 09.00

Ledamöter

Kim Hägerström, Region Kalmar län

Madeleine Andersson, Region Jönköpings län

Kontakt

Ordförande

Birgitta Clinchy
Region Östergötland

Uppdaterad: 2019-08-22
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion