Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Transfusionsmedicin, regional arbetsgrupp

Möten 2020

Mötesanteckningar 2020-04-01

Mötesanteckningar Regiondagar 2019-10-08-09

Uppstartsmöte 2019-08-28, kl 09.00

Ledamöter

Kim Hägerström, Region Kalmar län

Madeleine Andersson, Region Jönköpings län

Kontakt

Ordförande

Birgitta Clinchy
Region Östergötland

Uppdaterad: 2020-04-03
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion