Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Fostermedicin regional arbetsgrupp

Möten

 

 

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RPO kvinnosjukdomar och förlossning (inloggning)

Kontakt

 

Ledamöter

Eva Lis Råsberg, Eksjö

Daniel Axelsson, Jönköping 

Christine Petersson-Strid, Kalmar

Kristina Kernell, Linköping 

Katri Nieminen, Norrköping, Verksamhetschefsrepresentant

Katarina Blomstrand, Värnamo

Lisa Lindholm Jansson, Västervik 

Meg Wigmo, Östergötland, IT-resurs

Karolina Engström, Klinisk genetik, Linköping

Jelena Gacic, Klinisk genetik, Linköping

Karin Lindman, Klinisk patologi, Linköping

Uppdaterad: 2020-01-02
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion