Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kontakt

Anna Hallberg
Verksamhetschefsrepresentant

Ledamöter

Anna Hallberg, Verksamhetschefsrepresentant

Eric Hildebrand, Universitetssjukhuset i Linköping

Elin Boozon, Värnamo sjukhus

Maria Källman, Västerviks sjukhus

Anna-Stina Wanby, Länssjukhuset i Kalmar

Linda Hjertberg, Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Emma Lindqvist, Höglandssjukhuset i Eksjö

Helene Åstrand, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Michael Algovik, Västerviks sjukhus

Uppdaterad: 2020-06-16
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion