Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation, RPO

Planering och uppföljning

RPO handlingsplan 2020

NPO verksamhetsplan 2020

Möten 2020

20 januari kl 9-15, US, konferensrum Vänern

Arbetsgrupper

Perioperativ vård, regional arbetsgrupp

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation (inloggning)

Kontakt

Ordförande

Magnus Trofast
Region Jönköpings län

Processtöd

Karin Åhlén
Region Östergötland

NPO-representant

Martin Holmer
Region Jönköpings län

Ledamöter

Ledamöter RPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Uppdrag

Uppdrag regionala programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2020-01-27
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion