Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation, RPO

Planering och uppföljning

RPO handlingsplan 2020

Sammanfattning av planerade insatser 2020 i NPO och NSG (pdf, nytt fönster)

Möten 2020

Mötesanteckningar 2020-01-20

Bilagor

TM2 status 2020-01-20

Arbetsgrupper

Perioperativ vård, regional arbetsgrupp

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation (inloggning)

Kontakt

Ordförande

Magnus Trofast
Region Jönköpings län

Processtöd

Karin Åhlén
Region Östergötland

NPO-representant

Martin Holmer
Region Jönköpings län

Ledamöter

Ledamöter RPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Uppdrag

Uppdrag regionala programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2020-06-16
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion