Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Cancer hos barn och unga vuxna, regional arbetsgrupp

Projekt för uppföljning av barn och unga vuxna efter cancerbehandling.

Möten 2020

Styrgruppsmöten

2020-02-11, kl. 11.30-12.30

2020-04-07, kl. 15.00-16.00

2020-05-13, kl.  15.00-16.00

Projektgruppsmöten

2020-01-20, kl 13.00-17.00, RCC Linköping

2020-02-05, kl  13.30-16.30, Skype

2020-02-26, kl. 13.30-16.30, Skype

2020-03-24, kl. 13.30-16.30, RCC Linköping

2020-04-29, kl. 13.30-16.30

2020-05-11, kl  13.30-16.30

2020-05-25, kl.13.30-16.30

2020-05-25, kl.13.30-16.30

2020-06-08, kl.13.30-16.30

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RAG Cancer hos barn och unga vuxna (inloggning)

Kontakt

Projektledare

Christina Johanson, CKOC Region Östergötland
hristina.im.johansson@regionostergotland.se

Projektgrupp

Britt-Marie Holmqvist, processledare/barnonkolog, Region Östergötland

Margaretha Stenmarker, barnonkolog, Region Jönköpings län

Laila Hübber, kardiolog, Region Östergötland

Johan Bobeck, barnläkare, Region Kalmar län 

Styrgrupp

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län

Reidar Källström, centrumchef, CKOC Region Östergötland

Tobias Ekenlie, tf centrumchef, BKC Region Östergötland

Srinivas Uppugunduri verksamhetschef, RCC Sydost

Uppdaterad: 2020-03-11
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion