Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Hjälp vid digital kommunikation

Min fråga gäller:

 


 

Filminspelning
 

Tips för att själv spela in en film

 

Information och beställning kring filmproduktion i Regionen

 

Livestreaming

För att kunna streama en föreläsning behöver du tänka på följande:

  • Envägskommunikation - endast sändning från mötet eller föreläsningen
  • Flervägskommunikation - interaktivitet mellan deltagare på plats och deltagare på distans

Kontakta för stöd och mer information.

 

Publicering av inspelat material

Kontakta  för stöd och mer information.
 

 

Kontakt

Qulturums funktionsbrevlåda:

 

Uppdaterad: 2020-06-23
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion