Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Möte/workshop/utbildning - digitalt

De system som Region Jönköpings län har att tillgå i dessa fall är Skype, Cisco eller Zoom.

Önskar du stöd i att komma i gång med digitala möten/workshopar/utbildningar kontakta Vi stödjer dig i: 

 • valet av digital plattform och tekniska funktioner
 • hur du bäst kan planera, genomföra och följa upp på egen hand.

_______________________________________________

Valet av digital plattform

Skillnad mellan Cisco och Skype

Zoom - används endast vid behov av virtuella grupprum

_______________________________________________

Hur du bäst kan planera, genomföra och följa upp på egen hand 

 

Planering inför ett möte

Under ett möte

Efter ett möte 

 

Planering inför ett möte

 • Tänk på att ett digitalt möte bör hållas kortare än ett fysiskt möte
 • Viktigt med ett körschema och att hålla tidsramarna
 • Be om hjälp med roller för tidshållare och sekreterare. Antingen utses rollerna i förväg eller i början av mötet
 • I inbjudan bifoga checklistan och en instruktion till systemet som används
 • Skicka ut agenda och möteslänk några dagar i förväg, bifoga eventuella frågeställningar som ska diskuteras
 • Säkerställ att tekniken fungerar, både för dig som mötesledare och deltagare. Be deltagarna att koppla upp sig i god tid innan mötet
 • Se till att bakgrunden är neutral och att ljuset är ok
 • Skriv ut deltagarlistan för att checka av vilka som deltar
 • Beroende på storlek/form på mötet, bestäm om och hur chatten ska användas

Under ett möte

 • Före mötets start be deltagarna använda mute när de inte pratar. Be deltagarna att ha kameran påslagen
 • Skapa mötesregler, t ex vara närvarande, sätta mobil på ljudlös, informera om t ex chatt och när den ska gås igenom
 • Presentation av mötesdeltagare. Hur du gör detta beror på mötets storlek
 • Var gärna personlig för att skapa en god stämning. Använd deltagarnas namn vid tilltalanden
 • Viktigt att involvera alla. Använd gärna deltagarlistan som stöd
 • Glöm inte paus
 • Var inte rädd för en tyst stund
 • Summera mötet

Efter ett möte

 • Utvärdera mötet

Viktigt att tänka på

Checklistan - 12 punkter att tänka på

___________________________

Korta filmklipp inför ett möte

Klicka på den rubrik du är intresserad av så öppnas filmklippet i ett nytt fönster (www.remm.se)

1. Kamera och ljus (2:06)

2. Ljud (1:18)

3. Miljö och kläder (1:30)

Uppdaterad: 2020-06-25
Karin Börrisson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion