Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

JUST - Odontologisk radiologi

Kursbeskrivning

I föreläsningsform ska kursen förmedla kunskap om olika sätt att se på den radiologiska processen, hur man genom en god klinisk grund ska kunna välja bland olika radiologiska modaliteter, så att undersökningar blir berättigade och genom bra kunskap om faktorer som påverkar stråldos och bildkvalitet kan göra så att de också optimeras.

Kursen kommer att hållas i Jönköping, obligatorisk närvaro för att erhålla kursintyg.

Kursinnehåll

  • Den radiologiska processen
  • Radiologiska modaliteter (intraoral teknik, panoramaundersökningar, kontrastundersökningar, CT, CBCT, MRT)
  • Pre- och postoperativa implantatutredningar
  • Fallpresentation
  • Osteomyelit/osteoradionekros hur diagnosticeras patienter med dessa tillstånd?
  • Strålbiologi, stråldoser och stråldosmätningar
  • Röntgenremissens betydelse
  • Samarbetet kliniker/radiologer

 

Anmälan

 

Kontaktperson

Utbildningssekreterare
Martina Florin
E-post:
Tfn: 010-242 53 20

Kursmaterial

 

Uppdaterad: 2018-12-18
Martina Florin, Folktandvårdens ledningsstab, Folktandvården