Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

Utbildningsmaterial för sjuksköterskor som arbetar extra under coronapandemin

Nu behövs att alla medarbetare hjälper åt på olika sätt. Du som är sjuksköterska och inte arbetat inne på sjukhuset på länge har fått frågan att stödja våra nya covid-19 enheter.

Nedan finns några enkla filmer/instruktioner kring läkemedel och Cosmic, NEWS och hantering av centrala infarter samt vårdprevention. 

Det är bra att du ser på dessa filmer och uppdaterar dig med de dokument som finns och tar med dig eventuella frågor till de utbildningar du är/kommer bli inbjuden till.

Notera att det är en förutsättning att du tar eget ansvar för att gå igenom detta material, både nedan och på den specifika covid19-sidan. Din mottagande chef är ansvarig för introduktionen på den vårdenhet du ska tjänstgöra på.  

Dokumentation

Läkemedelshantering

Introduktion

Scenario

Introduktionskurser Cosmic

  • Cosmic e-learning portal (OBS! Använd Chrome)
    Använd länken ”Jönköping” under inloggningsrutan för att logga in.

NEWS

Introduktion till NEWS 2 - ett sätt att struktrurerat bedöma och identfiera försämringar hos patienter. 

Introduktion NEWS2. 

Hantera centrala infarter.

Notera: Följ riktlinjer för smittskydd och vårdhygien beroende på situation. Detta gäller för legitimerade sjuksköterskor.

Här finns: Arbetssbeskrivningar centrala infarter. 

Instruktionsfilmer, CVK pch venport

- Omläggning och byte av kranar och aggregat enligt länsgemensam checklista

- Nålsättning, spolning och borttagning av nål i en venport enligt länsgemensam checklista.

Vårdprevention

Att förebygga risker för trycksår, fall, undernäring och ohälsa i munnen.

Här finns ett bildspel att använda till alla nyanställda på enheten. Bildspel

Lär dig mer om riktlinjer för vårdprevention. Pusselbit 9.

Lär dig mer om Kateter bara när det behövs här.

Här kan du anmäla dig till träningstillfälle på Metodikum

Lärandekalendern

Uppdaterad: 2020-05-04
Joakim Edvinsson, Medicin gemensamt, Medicinsk vård