Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Juridik och informationssäkerhet, regional samverkansgrupp

Uppdrag

Samverkansgruppen ska bistå den sjukvårdsregionala samverkansstrukturen med gemensamma tolkningar där så krävs för att komma vidare i det sjukvårdsregionala samarbetet.

Gruppen består av jurister från de tre regionerna och funktionsansvariga inom informationssäkerhet. Uppdraget som ordförande roterar mellan regionerna i tvåårsperioder på samma sätt som för samverkansnämnden och regionsjukvårdsledningen.

Uppdrag för regional samverkansgrupp juridik och informationssäkerhet

Kontakt

 

Uppdaterad: 2020-06-12
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion