Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

ESTHER förbättringscoachutbildning
2020-2021

Utbildningen till ESTHER förbättringscoach är öppen för alla medarbetare inom hälso- och sjukvård i Jönköpings län. Kursen pågår mellan oktober och maj.

Vi erbjuder en omfattande introduktion till personcentrerat kvalitets- och förbättringsarbete inom vård och omsorg. Vårt ständiga fokus är på vad som är bäst för Esther.Deltagare 2020/2021

Informationsfilm

Inbjudan

Kursplan

 

Kontaktperson

Administrativa frågor och meddelande om ev frånvaro under utbildningen:
Karin Börrisson
kurskoordinator
karin.borrisson@rjl.se

Frågor om programmet:
Susanne Lundblad
utvecklingsledare Qulturum

"Esthrar" som deltar. Personer med erfarenhet som patient/närstående:
Bollplank

Bildspel och presentationer

ESTHER coach arbetsbok (pdf, nytt fönster)

Årsbok - mall (word)

Mallar för PGSA, fiskben, påverkansdiagram mm Länk till metoder på Qulturums webbsida.

Lärandeseminarium 1, Qulturum, Länssjukhuset Ryhov
2020-10-08 kl. 8:30 - 16:30

Bildspel

Mall intervju med Esther. Utgångspunkt förbättringsarbete. (word, öppnas i nytt fönster)

Förhoppning och Bidra med - sammanställning

Lärandeseminarium 2, Qulturum, Länssjukhuset Ryhov
2020-12-07 kl. 8:50- 16:30
Fika från kl. 8:30

Lärandeseminarium 3, Hestraviken (internat)
2021-02-03 2021-02-04 

Lärandeseminarium 4, Qulturum Länssjukhuset Ryhov
2021-03-18 kl. 8:50 - 16:30

Fika från kl. 8:30

Lärandeseminarium 5, Qulturum, Länssjukhuset Ryhov
2021-04-28 kl 8.50 - 16:30

Fika från kl. 8:30

Avslutning prel. Qulturum, Länssjukhuset Ryhov
2021-05-26

 

Uppdaterad: 2020-10-21
Karin Börrisson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion