Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

ESTHER förbättringscoachutbildning 2021-2022

Utbildningen till ESTHER förbättringscoach är öppen för alla medarbetare inom hälso- och sjukvård i Jönköpings län. Kursen pågår mellan oktober och maj.

Vi erbjuder en omfattande introduktion till personcentrerat kvalitets- och förbättringsarbete inom vård och omsorg. Vårt ständiga fokus är på vad som är bäst för Esther.Deltagare 2020/2021

Inbjudan

Kursplan

 

Kontaktperson

Administrativa frågor och meddelande om ev frånvaro under utbildningen:
Karin Börrisson
kurskoordinator
karin.borrisson@rjl.se

Frågor om programmet:
Susanne Lundblad
utvecklingsledare Qulturum

"Esthrar" som deltar. Personer med erfarenhet som patient/närstående:
Bollplank

Bildspel och presentationer

ESTHER coach arbetsbok (pdf, nytt fönster)

Årsbok - mall (word)

Årsbok - film som stöd

Årsbok - presentation som stöd

Mallar för PGSA, fiskben, påverkansdiagram mm Länk till metoder på Qulturums webbsida.

Mall till poster (ppt med textrutor) Trycks upp i format 50x70 cm

 


 

Lärandeseminarium 1, Qulturum, Länssjukhuset Ryhov
2021-10-08

 

Lärandeseminarium 2, Qulturum, Länssjukhuset Ryhov
2020-12-06Lärandeseminarium 3, Björkhaga, Mullsjö
2022-02-09--10

 

Lärandeseminarium 4, Qulturum, Länssjukhuset Ryhov
2022-03-17

 

Lärandeseminarium 5, Qulturum, Länssjukhuset Ryhov
2022-04-28

 

Avslutning Qulturum, Länssjukhuset Ryhov
2022-05-24

 

 

Uppdaterad: 2021-09-20
Karin Börrisson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion