Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Bollplank

Bollplanket är patient/brukarrepresentanter eller anhöriga som hjälper ESTHER förbättringscoacher på deras väg till examen. De delar med sig av sina erfarenheter av vården samt ser till att fokus hamnar på Esther.


 


Marie Winald Karlström

Alias Modiga Mia. Mamma till Jesper som har Downs syndrom samt ett komplicerat hjärtfel. Föreläsare, sångerska, författare m.m. Brinner för bemötandefrågor. Stöttar även presentationsteknik under kursen.
 

 

 

 

Dorothy Jansson

Som pensionär har jag valt att engagera mig i bl.a.  Levande Bibliotek, Hjärtats Hus samt SPF:s Väntjänst. Det är tillfällen till möten som delar mitt sociala engagemang och samtidigt försöka påverka förändringar som pågår i våra liv. Inte minst inom vården är det viktigt att vi som patienter får vara med och ge våra tankar och påverka rutiner som tas fram. Vi har bra vård men bra kan alltid bli bättre och det tycker jag arbetet i ESTHER visar. Jag är lika nyfiken varje gång på vilka förbättringsprojekt som kommer att presenteras.

 

Parima Nassiri

Hur lever man med en synnedsättning? Hur tar man sig igenom tuffa stunder då en anhörig har cancer? Med över tio års erfarenhet av att leva med en synnedsättning som successivt försämras, samt varit dotter till en far som gått bort i cancer, bidrar jag gärna med min erfarenhet som bollplank.
Är även volontär på Hjärtats Hus och är en aktiv Levande bok. Att se möjligheter istället för hinder, that's me!

 

 

Inger Norrlin

Efter ca 30 år med en reumatisk sjukdom har jag under många år varit delaktig i Reumatikerförbundet. Där har jag aktivt deltagit och stöttar personer som nyligen fått sin sjukdom med information och egen erfarenhet. Då jag varit nyfiken och vill fortsätta att ha positiv inställning till min sjukdom och gärna dela den kunskap som jag har passade det mig att gå med i Levande bibliotek. Min drivkraft finns fortfarande som senior, jag vill värna om att även den ”årsrika” Esther behöver en trygg och bra vård när behovet kallar.

Det är mycket positiv energi som alla deltagare har för att tillsammans genomföra sin plan med arbetskamrater på sin enhet, ett arbete som ska leda till en förbättring för Esther. Att få vara med och se den utveckling som sker inom vården gör det lättare att förstå och ha förståelse även då man själv behöver vårdkontakt.

Karin Ahltén

Jenny Nyström

Christina Wandt

 

Kontaktperson

Karin Börrisson
utvecklingssekreterare, Qulturum

Uppdaterad: 2021-09-15
Karin Börrisson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion