Region Jnkpings ln Kunskapsbank, För ett bra liv varje dag
Kunskapsbank Senior alert

Kunskapsbanken - För ett bra liv varje dag

Kunskapsbank

Välkommen! Denna kunskapsbank riktar sig till dig som arbetar med omvårdnad och vill lära dig mer om förebyggande åtgärder i det dagliga vård- och omsorgsarbetet.

Kunskapsbanken vill motivera dig till att utgå ifrån vad som är viktigt för varje person och att stärka personens egna möjligheter att vara aktiv i vardagen.
Den vill stödja dig till en god vård och omsorg där kunskap om vårdpreventiva åtgärder är i fokus och inspirera till att prova nya arbetssätt. 

Hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom. Hälsa är att leva ett bra liv varje dag trots förändringar i livet. Du som arbetar inom vård- och omsorg är ett stöd i det.

Film - Om Senior alerts Kunskapsbank (1:46 min)

Uppdaterad: 2018-12-17
Maria Johansson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion