Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

Välkommen till Metodikum!

 

Metodikum är Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering och finns i utbildningslokaler vid sjukhusen i Eksjö, Jönköping och Värnamo.

Metodikum är en länsgemensam resurs och en öppen mötesplats som bidrar till att öka personal- och patientsäkerheten, motiverar till ständiga förbättringar och stimulerar lärandet.

Metodikum vill skapa möjligheter att se och prova nya lösningar, genom ett tillåtande klimat som kännetecknas av energi, fantasi, nyfikenhet och kreativitet.

Metodikum är en specialiserad utvecklings- och utbildningsenhet där medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg erbjuds möjlighet till simuleringsträning, färdighetsträning samt kurser och utbildningar som utgår från behov i den kliniska vardagen.

Metodikum - "...att lära sig igen, och igen, och igen..."

"Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det angeläget att det finns möjlighet att träna medicinska metoder och omvårdnads- relaterade arbetssätt för att möta vårdvardagens behov."

Boka Metodikum

 boka metodikum

 

Sociala Medier

Uppdaterad: 2021-10-08
Göran Henriks, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion