Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum
2018-10-29 11.32

Genombrott.nu - Stöd för systematiska förbättringar

Genombrott är ett digitalt verktyg som stöder olika arbetsplatsers förbättringsarbete inom vården. Metoden är inspirerad av Breaktrough Series från Institute for Healthcare Improvement

Metoden är inspirerad av Breaktrough Series från Institute for Healthcare Improvement.

Genombrott.nu är ett visuellt och lättanvänt digitalt stöd som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting för att förändra och förbättra verksamheter.

Ett sätt att samla in förbättringsidéer och skapa delaktighet

Genombrott är en metod för kontinuerligt förbättringsarbete, ett sätt att sprida kunskap och förändra praxis på ett systematiskt och beprövat sätt.
Verktyget är framtaget för att göra arbetet med förbättringsarbeten enklare och roligare. Fokus ligger på att få in förbättringsidéer från både patienter och personal.
Utveckling av idéerna sker med PGSA-metoden.

I verktyget kan ni också interagera med, och få inspiration av, andra verksamheter. En av de stora vinsterna är att patienterna kan vara delaktiga i utvecklingen av vården.

Genombrott.nu sköts enkelt via dator, ipad och mobiltelefon. Verktyget är kostnadsfritt att använda och licensfritt.

Uppdaterad: 2018-10-29
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion