Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum
2019-06-05 11.13

Vi utvecklar Patientkontrakt – workshop tillsammans med invånare/patienter

Den här veckan drar arbetet igång på allvar med att utforska hur vi kan utveckla patientkontrakt i praktiken.

Patientkontraktets fyra steg
Patientkontraktets fyra steg

Tillsammans med ett 10-tal personer från Levande bibliotek och Peers skapar vi underlaget till kommande mötesplatser för att möta invånare och efter det presentera Patientkontrakt bredare under hösten.

Vad är då Patientkontrakt?

Patientkontrakt är en del av patientmiljarden och en nationell överenskommelse som alla regioner ska arbeta med. Patientkontraktet är inget juridiskt ”kontrakt” utan bör ses som ett kultur- och strukturarbete som ska bidra till bättre delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan.
Patientkontraktet är en överenskommelse som formuleras mellan sjukvården och patienten och som består av fyra delar:

  • Gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare (delaktighet)
  • Fast vårdkontakt – person med samordningsansvar (samordning)
  • Överenskommen tid – bokade tider i samråd (tillgänglighet)
  • Sammanhållen plan – planering, överblick och stöd för koordinerade insatser (samverkan)

Qulturum ansvarar bland annat för genomförandet av co-design workshops där vi möts för att sätta fokus på vad som är viktigt i samskapandet mellan patienter och vården. Målgruppen för höstens mötesplatser är först och främst personer som lever med kronisk sjukdom.

Uppdaterad: 2019-06-05
Pär Kaverén, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion