Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum
2020-11-04 17.03

Nio sjuksköterskor fick Thorfinn-stipendier hösten 2020

Nio sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län och länets kommuner har fått ta emot stipendier för fortbildning från Signe Thorfinns stiftelse. Vårens utdelning ställdes in på grund av coronapandemin och höstens utdelning fick ske under anpassade former.

Nio sjuksköterskor (åtta närvarande vid stipendieutdelningen) fick stipendier till fortbildning vid höstens utdelning av Signe Thorfinns stiftelse
Nio sjuksköterskor (åtta närvarande vid stipendieutdelningen) fick stipendier till fortbildning vid höstens utdelning av Signe Thorfinns stiftelse. Foto: Mikael Bergström

– Det här stipendiet gör det möjligt för oss att åka iväg på en sårkonferens i Gävle, säger Camilla Lundberg och Erika Barkestam, sjuksköterskor på Vaggeryds vårdcentral.
De utgör vårdcentralens sårteam i det viktiga arbetet med att behandla patienternas sår.
– Vi vill få höra de senaste rönen på det här området och få möjlighet att utveckla oss i syfte att minska vårdtiderna för sår, säger de.
 

Erika Barkestam och Camilla Lundberg, sjuksköterskor på Vaggeryds vårdcentral

Erika Barkestam och Camilla Lundberg, sjuksköterskor på Vaggeryds vårdcentral får Thorfinnstipendium för att delta på en två dagars sårkonferens i Gävle i april 2021. Foto: Mikael Bergström

 

Det är föreningen Sårsjuksköterskor i Sverige, SSIS, som arrangerar konferensen på temat "Sårbehandling på spåret. Vart är vi på väg?" i syfte att förmedla det senaste inom evidensbaserad sårbehandling.

Konferensen har redan flyttats fram två gånger, men nu är inriktningen på att den ska genomföras 22-23 april 2021.

Helene Warin, sjuksköterska vid medicin- och geriatrikkliniken i Eksjö, hoppas kunna delta i kardiovaskulära vårmötet i mars 2021 i Malmö.

– Jag arbetar med infarktprevention, så därför är det väldigt intressant att delta i vårmötet – och lite ärofyllt att få ett stipendium, säger Helene Warin.

Vid stipendieutdelningen var också några tidigare stipendiater på plats för att berätta om sina tidigare stipendieresor.  Oscar Håkansson, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvården berättade om sin resa till New Orleans och deltagande i traumakonferens. Sofie Arvidsson och Anna Frida Kånåhols, barnmorskor på Länssjukhuset Ryhov, berättade om sin resa till Island i samband med Nationell Barnmorskekonferens.


Nio sjuksköterskor får stipendium av Signe Thorfinns stiftelse hösten 2020:


Johanna Alldén sjuksköterska på akutmottagningen i Eksjö får 6.050 kronor till litteratur gällande en specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård. 
       
Kristin Lundgren, sjuksköterska inom ambulanssjukvården i Tranås får 10.000 kronor som ska användas till tre kurser på 7,5 högskolepäng vardera gällande akutsjukvård.

Alexander Andersson, sjuksköterska inom ambulanssjukvården i Jönköping får 8.500 kronor för att genomföra en tvådagars kurs gällande PEPP (Pediatric Education for Prehospital Professionals) i Kungsörstorp.

Frida T Lampinen och Frida Karlsson, sjuksköterskor vid hemsjukvården i Eksjö kommun får  23.000 kronor vardera för att genomföra utbildning till distriktssköterska.

Helene Warin, sjuksköterska vid medicin- och geriatrikkliniken i Eksjö, får 8.900 kronor för att delta på kardiovaskulära vårmötet i mars 2021 i Malmö.
Camilla Lundberg och Erika Barkestam, sjuksköterskor vid Vaggeryds vårdcentral får 8.900 kronor respektive 7.900 kronor för att delta i en sårkonferens i Gävle under april 2021.

Emma Lundqvist, sjuksköterska vid hemsjukvården i Tranås kommun, får 38.250 kronor för att genomföra en utbildning gällande specialistsjuksköterska i palliativ vård. Utbildningen sker på halvfart och kommer pågå under två år.

Uppdaterad: 2020-11-04
Pär Kaverén, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion