Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi
2018-03-08 14.37

Carl-Otto Brahm disputerar den 16 mars

Carl-Otto Brahm försvarar sin akademiska avhandling “The fearful patient in routine dental care” för avläggande av odontologie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Carl-Otto Brahm disputerar den 16 mars
Carl-Otto Brahm

Disputationen äger rum den 16 mars 2018 kl. 09:00 i hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Fakultetsopponent är professor Tiril Willumsen, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge.

Övertandläkare Carl-Otto Brahm har sin tjänst på käkkirurgiska kliniken, Odontologiska Institutionen, Jönköping.

Uppdaterad: 2018-03-14
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården