Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi
2018-05-18 16.06

Egle Zasciurinskiene disputerar den 1 juni

Egle Zasciurinskiene försvarar sin akademiska avhandling ”Studies on orthodontic treatment in subjects with periodontal disease” för avläggande av doktorsexamen i oral hälsovetenskap vid Hälsohögskolan, Jönköping University.

Egle Zasciurinskiene disputerar den 1 juni
Egle Zasciurinskiene

Disputationen äger rum den 1 juni 2018 kl. 09:00 i Forum Humanum, Hälsohögskolan, Jönköping University, Jönköping.

Fakultetsopponent är docent Kåre Buhlin, Karolinska Institutet, Stockholm.

Eglė Zasčiurinskienė har sin tjänst vid Department of Orthodontics, Medical Academy, Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Litauen.

Uppdaterad: 2018-05-21
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården