Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi
2018-06-12 15.00

Sofie är först att examineras i specialiteten orofacial medicin

Från och med den 1 juni är orofacial medicin en specialitet. Därmed finns det idag nio specialiteter för tandläkare. Imorgon examineras Sofie Jansson i orofacial medicin. Hon blir den första tandläkaren att examineras efter att ämnesområdet blivit en specialitet. - Det innebär givetvis en statushöjning för ämnet, men det bidrar framförallt till en mer patientsäker tandvård.

Sofie är först att examineras i specialiteten orofacial medicin
Sofie Jansson och Carl-Otto Brahm Foto: Adam Lantz

Orofacial medicin kan förklaras vara en koppling mellan tandvård och sjukvård. Fokus ligger bland annat på omhändertagande av patienter med komplexa tillstånd då munnen blivit påverkad av allmänhälsan eller tvärt om. Sofie arbetar som ST-tandläkare och beskriver att det idag finns en god kontakt mellan sjukvård och sjukhustandvård.

- Vi som arbetar med sjukhustandvård får ofta samtal från läkare och sjuksköterskor som ställer frågor om besvär i munnen. Vad tycker ni? Kan vi fortsätta ge medicin ändå?

Hon upplever att sjukvården har blivit mer medveten om tandvårdens roll och betydelse. Det blir ganska många klinikbesök, men det är också mycket tack vare tandhygienisternas utåtriktade arbete.

- De gör ett fantastiskt arbete med omhändertagande och omvårdnad av våra patienter. Det kan nog vara svårt att förstå hur sjuka och hur rädda patienterna kan vara.

I gränslandet mellan sjukvård och tandvård

Den nya specialiteten bygger på kunskaper om hur tandhälsan kan påverkas av psykisk ohälsa, medfödda eller förvärvade funktionsvariationer, sjukdomar med medicinska komplikationer, hög ålder och diagnostik och behandling av slemhinnesjukdomar. Carl-Otto Brahm, övertandläkare inom sjukhustandvård, beskriver hur en specialist inom ämnesområdet kan vara verksam i hela vårdpanoramat.

- Vi behöver ställa oss frågor kring vad patientens sjukdomar och mediciner har för inverkan på munhålestatusen och den behandling som behöver göras. Orofacial medicin som utbildning står på en bred medicinsk och farmakologisk grund. Det är bland annat bredden som skiljer den från de andra specialiteterna.

Varför behövs specialiteten?

- Den behövs för att kunna säkerställa kvaliteten i vården. Är man ovan att träffa patienterna och inte vet vilka hänsynstagande som ska tas, kan det orsaka stora konsekvenser för dessa patienter, menar Carl-Otto.

Orofacial medicin som ny specialitet förväntas säkerställa kvaliteten för behandlingen av patienter med komplexa orala tillstånd. Rätt kompetens ska kunna säkras när patientgrupperna nu tydligare kan definieras.

­- Nu kommer det också bli mycket tydligare vad vi inom orofacial medicin ska göra. Det blir lättare att utbilda på ett bra sätt och utbildningen blir mer likriktad i hela landet där alla får lika kompetenser, förklarar Sofie.

Inte specialist än

Imorgon examineras Sofie Jansson i den nya specialiteten. Hon blir därmed den sextonde i ordningen av tandläkare som utexaminerats i ämnet. I väntan på den nya specialiteten har det i ett antal år funnits en treårig utbildning i orofacial medicin på nivå motsvarande specialisttjänstgöring.  

- Jag behöver komplettera och ansöka hos Socialstyrelsen för att få ut specialistexamen. Vi som har gått utbildningen kanske har lite lättare att få ut specialistkompetensen, men många som har jobbat i flera år och är erfarna kommer ju också att ansöka.

I Folktandvården, Region Jönköpings län är Sofie tillsammans med Carl-Otto och Sanin Nukovic de enda som har gått utbildningen.  

- I nuläget är det ett tiotal regioner i Sverige som är anslutna till utbildningsprogrammet. I och med den nya förordningen och en pågående generationsväxling finns det ett stort behov av att utbilda tandläkare inom orofacial medicin, förklarar Carl-Otto.

I ständig utveckling

I takt med att nya behandlingsmetoder tas fram inom hälso- och sjukvården ser Carl-Otto att beslutet om att godkänna orofacial medicin som specialitet kommer väldigt lägligt.

- Nya läkemedel kan ha väldigt olika biverkningar som påverkar munhålan. Vi som arbetar med sjukhustandvård måste hela tiden hänga med i utvecklingen. Den kommer inte att stagnera. I detta läge är vi fortsatt väldigt beroende av allmäntandvården och vårt gemensamma samarbete.

Text: Julia Lindster

Uppdaterad: 2018-06-12
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården