Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi
2018-09-03 15.22

Per Tidehag tar tandläkarutbildningen till Jönköping

Den 29 augusti välkomnade vi Per Tidehag som ny övertandläkare inom protetik. I ett samarbete mellan Folktandvården och Jönköping University kommer Per även driva det pågående arbetet med att få examensrättigheter för en tandläkarhögskola i Jönköping: - Det märks tydligt hur väl Jönköping vill satsa på det här!

Per Tidehag är ny i Folktandvården
Foto: Adam Lantz

Per börjar redan trivas i sin nya omgivning. Han känner både förtroende och inspiration att fortsätta driva det arbete som både Folktandvården och Jönköping University investerat ett stort engagemang i det senaste året.

‒ Det är så roligt att både Agnetha och Dennis (Larsson, vd för Hälsohögskolan i Jönköping) är så positiva. Det märks tydligt hur mycket de vill det här och hur mycket de är beredda att satsa på det här från båda håll. Jag får en ”nu gör vi det här tillsammans-känsla”. Det är givetvis kul, med tanke på hur viktigt arbetet är.

Digitala strategier inom tandvård

Per kallar annars Västerbotten, och kanske framförallt Umeå, för hemma. Det var också där han studerade till tandläkare och senare slutförde sin forskar- och specialistutbildning. Därefter tjänstgjorde han i Västerås före några forskningsår i USA.

‒ De senaste 10-15 åren har jag jobbat på tandläkarhögskolan i Umeå och varit chef för Folktandvården i Västerbotten läns landsting. Närmast har jag jobbat mycket med digitala strategier inom hälso- och sjukvård och även inom tandvården.

Agnetha Bartoll ser stora fördelar i Pers kompetens inom digital transformation.

‒ Vår verksamhet är väldigt positiv till den digitala utvecklingen och ser stor nytta i Pers kunskaper. Det är sådan utvecklingen ser ut idag. Nyexaminerade studenter med digitala och tekniska färdigheter gynnar vårt arbete, men ställer också högre krav på oss som arbetsgivare.

Tre tydliga ansvarsområden

Pers roll inom Folktandvården kommer framförallt fokuseras kring tre ansvarsområden: Internationella kontakter, allmäntandvårdens forskning och tandläkarutbildningen. Utöver det kommer han att arbeta deltid som övertandläkare på avdelningen för protetik.

‒ Per ansvarar nu för våra internationella kontakter och tillsammans med utbildningssekreterare Martina Florin kommer han att driva utbildningsutbytet vi har med Kina. Arbetet kommer även att fokuseras kring allmäntandvårdens forskning och arbetet med examensrättigheter för en tandläkarhögskola, förklarar Agnetha och fortsätter.

‒ Per är fantastiskt bra på att skapa relationer och att nätverka. Med sin diplomati kan han hantera de olika institutioner vi kommer stöta på i arbetet med examensrättigheter. Vårt arbete med en framtida tandläkarhögskola kommer även skapa åsikter - så är det.

Målet är att de första tandläkarstudenterna börjar sin utbildning hösten 2021.

Uppdaterad: 2018-09-03
Julia Lindster, Folktandvårdens kansli, Folktandvården