Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi
2018-10-12 11.12

Internationellt samarbete sätter patienter med sällsynta diagnoser i fokus

I slutet av augusti arrangerades IADH i Dubai. Kongressen är det största internationella samarbetet kring funktionshinder och oral hälsa. Johanna Norderyd, Pernilla Holmberg och Helena Anjou sammanfattar tre dagar av öppenhet och kunskapsutbyten. - Samarbetet mellan specialiteter är vår styrka inom Folktandvården och det var jag stolt över att få visa upp, säger Helena.

Pernilla Holmberg, Johanna Norderyd och Helena Anjou ser stora förelar med det kunskapsutbyte och den inverkan ett deltagande bidrar till.
Pernilla Holmberg, Johanna Norderyd och Helena Anjou ser stora förelar med det kunskapsutbyte och den inverkan ett deltagande bidrar till.

Johanna Norderyd, Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd, deltog i sin första IADH-kongress (International Association for Disabilities and Oral Health) redan 1996. Idag sitter hon med i den internationella styrelsen sedan fyra år och är dessutom utsedd till ordförande i IADH-kongressens programkommitté. Hennes arbete inför Dubai startade redan för ett år sedan och avslutades med intensiva möten via skype.

- Nu är jag helt slut. Det har varit bråda dagar sista tiden för att se till att allt klaffar under kongressdagarna. Det är vi i programkommittén som bokar föreläsare och samlar in abstracts. Vi sätter programmet för dagarna. I år skickades 231 stycken in, vilket givetvis är jätteroligt! Kongressen växer och breddar sig varje år, säger Johanna.

Kongressen som pågick under tre dagar är öppen för alla professioner som är intresserade av det orofaciala komplexet. Tandläkare, specialister, tandhygienister, tandsköterskor, koordinatorer, logopeder och sjukgymnaster är exempel på det breda deltagandet bland de olika yrkesgrupperna. De nordiska länderna anordnade dessutom en förkongress om sällsynta diagnoser dagen innan där Johanna och Pernilla var två av sex föreläsare.

Ett unikt samarbete i Jönköping

För Pernilla, Kompetenscenter för sällsynta diagnoser, och Helena, avdelningen för pedodonti, var det första gången de deltog i kongressen. Resebidrag från Futurum möjliggjorde att kunde delta under hela kongressen. Huvudfokus för de båda var postervisningen under kongressens första dag. Under visningen presenterades abstracten, som för dem båda utgjordes av en vetenskaplig rapport/fallbeskrivning i printformat.

- Mellan föreläsningarna fanns det tid för deltagarna att möta oss vid våra postrar och vi hamnade i väldigt intressanta och bra samtal. Jag presenterade en fallbeskrivning av hypofosfatasi (A case of hypophosphatasia - followed over a period of more than 40 years). Det är viktigt för mig som protetiker att vara med i detta sammanhang. I andra länder är det sjukhustandläkarna som gör protetiken, men så är det inte här i Sverige, förklarar Pernilla.

Helena instämmer med Pernilla och menar även att det blev en hel del intressanta diskussioner kring just arbetssätt och samarbete mellan olika specialiteter.

 - Min poster skildrar ett patientfall och ett multidisciplinärt samarbete med alternativ kommunikation i form av bildstöd (Successful multidisciplinary collaboration and pedagogical approach to avoid sedation and general anaesthesia). Jag kunde bidra med nya tankar om vårt förhållningssätt som tandläkare, vår vilja att kunna samarbeta med patienten i fokus. Vi i Sverige och Jönköping jobbar så mycket med övriga specialiteter i täta samarbeten. Det är en styrka och det tror jag inte att man gör överallt. Det var jag stolt över att få visa upp.

Hållbarhet, telemedicin och patientens rättigheter

Precis som samarbeten stod också olikheter i fokus under dagarna. Det är kanske framförallt därför det svenska bidraget är så viktigt i detta sammanhang menar Johanna.

- Vi har i Sverige väldigt bra ekonomiska förutsättningar och en god tandvård. Men så är det inte överallt. Sett utifrån mänskliga rättigheter är det viktigt att vi är där. Intresset för kongressen har ökat i nya delar av världen där också nya föreningar och organisationer för funktionshinder har startats upp. Så visst är det viktigt att vi deltar, fortsätter Johanna.

Johanna, Pernilla och Helena kunde också peka på trender under dagarna. Hållbarhet, patientens rättigheter och telemedicin stod ofta i fokus.

- Brett Duane, föreläsare från Nya Zeeland/Irland, pratade just om hållbarhet kopplat till de långa och många transporter som konsekvens av de stora patientgrupper som finns ute på landsbygden. Det blir nästan löjligt när vi suckar över våra länsgränser. Därför var det intressant att lyssna till det andra perspektivet kring hur digitalisering och telemedicin kan optimera besöket. Även för oss och även om det tar lite tid i planeringen, så är det viktigt att försöka samordna och samplanera oftare säger Pernilla.

Vi möter samma problem

Bemötandet och öppenheten har skapat nya kontakter för Johanna, Pernilla och Helena. Kongressens deltagande uppmuntrade också till ett fortsatt arbete med det som redan görs bra i Sverige och inom Folktandvården.

- Jag hade bra samtal kring alternativ kommunikation och i slutändan möter vi ju alla samma problem, men våra förutsättningar gör att vi har lite olika syn vad som ska göras, förklarar Helena och fortsätter:

- Kongressdeltagandet har hjälpt mig att skapa fler betydande kontakter för framtiden. Bland annat träffade jag två tandläkare från Brunei. I hemlandet är de ensamma om att arbeta med särskilda behov, så idag är de verksamma på Irland och nu vill de komma till Sverige på besök.

Uppdaterad: 2018-10-22
Julia Lindster, Folktandvårdens kansli, Folktandvården