Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi
2019-10-07 14.08

Särskilda behov av omhändertagande i fokus på specialistkurs

Att kunna ge alla människor samma vård är viktigt. Speciellt när patienten har ett behov av särskilt omhändertagande.

Från vänster till höger: Anna Ödman, Pernilla Holmberg, Christina Havner, Åsa Mogren, Johanna Norderyd, Åsa Mårtensson.
Från vänster till höger: Anna Ödman, Pernilla Holmberg, Christina Havner, Åsa Mogren, Johanna Norderyd, Åsa Mårtensson var alla med och gav kursen.

En av Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånds uppgifter är att vara spridare av information. Därför är man en del i utbildningen av nya specialisttandläkare (ST).

Nyligen gav man en nationell specialistövergripande kurs där just patienter med särskilda behov stod i fokus.

 För en person med funktionsnedsättning kan problem med den orala hälsan leda till större konsekvenser än för andra. Alla som arbetar med tandvård ska ha kunskap om att en del av våra patienter har behov av särskilt omhändertagande. En del av omhändertagandet av personer med funktionsnedsättning innebär också ofta ett samarbete mellan olika vårdgivare. För blivande specialister är det viktigt att förstå sin egen roll i detta samarbete, säger Johanna Norderyd, övertandläkare och en av dem som var med och gav kursen.

Kursen ordnades av Centrala studierektorsgruppen för ST-tandläkare och var ett samarbete mellan Kompetenscenter vid Odontologiska Institutionen i Region Jönköpings län och Mun-H-Center i Göteborg.  

Uppdaterad: 2019-10-07
Daniel Windre, Folktandvårdens ledningsstab, Folktandvården