Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2018-08-16 13.10

Viktigt Säkerhetsmeddelande från Etac ang 2-punkts Lyftbygeln som används i taklyftsystem

Etac har fått ett fåtal rapporter om de röda krokarna på lyftbygeln brutits av. Enligt Etac´s undersökning finns det ingen möjlighet att detta kan ha skett om produkten använts på rätt sätt.

Det finns nu en ny anvisning/komplettering till bruksanvisning om hur lyftbygeln skall användas och exempel på felaktig användning som alla användare skall informeras om. Där står bl. a. att krokarna skall inspekteras med avseende på skador vid varje lyft. Detta kan eventuellt upplevas som en ny arbetsuppgift men den stämmer väl överens med de krav på funktionskontroll innan användning, som ställs i lagstiftningen om medicintekniska produkter.

Vid frågor kontakta produktansvariga

Lisa Moberg och Mats Uddemar

Bilaga:

Uppdaterad: 2018-08-16
Mats Uddemar, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service