Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2018-10-04 15.57

Förbättrade rutiner vid utprovningar

Under perioden mars - september har vi jobbat tillsammans med kundrepresentanter för att förbättra vår utprovningsprocess.

utprovningsprocessen
utprovningsprocessen
Uppdaterad: 2018-10-04
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service