Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2018-12-03 15.19

Upphandling tyngdtäcke

Upphandlingen tyngdtäcke är klar till 2/3.

Grupp A(tyngdtäcke med jämnt tryck) har blivit överprövad och där vet vi inte än när det blir någon leverantör tilldelad i den gruppen. Det är den gruppen där vi ser att majoriteten av tyngdtäcken kommer att hamna och det är där man alltid skall börja innan man ev. går vidare till ett annat täcke.  

Innan vi vet vad grupp A får för resultat kommer vi att skicka ut det mest lämpliga och jämförbara täcket vi har, dvs lägger man en order på ett fibertäcke och vi har ett sådant hemma så får man det, men har vi inga fibertäcken hemma köps dessa inte in, utan man får då ett likvärdigt täcke som ger ett jämnt tryck. Det är därför extra viktigt att nu kolla över om de täcken som finns ute hos patienter används, om inte, skicka då in det till oss så vi kan se till att försörjningen blir så bra som möjligt. Under regelverket – ”riktlinjer för förskrivning” står det vad som gäller vid ev. dubbelförskrivning av hjälpmedel, bl.a tyngdtäcken, och dessa riktlinjer skall efterföljas. När det gäller val av tyngdtäcke för ett enskilt patientärende, kontakta ansvarig konsulent, .

 

Vi hoppas ni har överseende med detta och så fort vi får ytterligare information kommer vi uppdatera den här texten,

 

Mats Uddemar och Lisa Moberg

produktansvariga

Uppdaterad: 2018-12-03
Mats Uddemar, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service