Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2019-08-07 15.45

Viktigt säkerhetsmeddelande angående MiniMed paradigm Insulinpumpar

Cybersäkerhetsproblem

Till vårdgivare som har patienter som har använt/använder en Medtronic-insulinpump av märket MiniMed™ Paradigm™. Eftersom patientsäkerhet är vår högsta prioritet, vill vi informera dig om en potentiell säkerhetsrisk. Medtronic ber dig att informera de patienter som är berörda genom det bifogade brevet.

Om du behöver hjälp med att hitta patientuppgifter till de som har fått en MiniMed paradigm Insulinpump förskriven 2018 och framåt kan kontakta hjälpmedelscentralen på

 

Se bigofade filer.

Uppdaterad: 2019-08-07
Marie Lantz, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service